Nákupní košík

V košíku máte 0 položek
celkem za 0

Reklamační protokol

 

 

V případě uplatnění reklamace, Vám tento reklamační protokol bude zaslán na email. 

Prosím o řádné vyplnění protokolu, spolu s protokolem přiložte prosím i kopii faktury.Reklamační protokol                              

 

REKLAMAČNÍ ČÁST: (vyplní zákazník)

Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

 

 

IČ:
(a DIČ)

 

 

Kontaktní osoba:

 

Telefon/fax:

 

Mobil:

 

E-mail:

 

Poznámky:

 

Reklamované zboží:

 

 

 

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo dokladu:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje  a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení.

Navrhovaný způsob reklamace (zakroužkujte možnost)

 

a) oprava zboží

b) výměna zboží

c) vrácení peněz

d) jiný (popište)

 

Poznámka:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního protokolu kopie faktury.

2. Zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal), na náklady zákazníka.

3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží připraveno k odběru u dodavatele. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací

 

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum: __________________                             Podpis kupujícího: _______________________________________

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodávající)

Vyjádření prodejce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Datum: __________________                             Podpis prodejce: _________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Denisa Straková, Kvapilova 105, 29471 Benátky nad Jizerou, IČ 01965379, DIČ: CZ9251161018

                                                         email: nakupujsaty@seznam.cz, www.nakupujsaty.cz